KWBN

Wandelen is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. Maar het feit dat zoveel mensen buiten verenigingen om te wandelen, zorgt ervoor dat de rol van KWBN verandert. Techonomy helpt de KWBN bij deze transitie.

Van 58.000 leden naar 1 miljoen wandelfans - De digitale transformatie van KWBN.

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) heeft 55.000 leden en ruim 1.000 lidorganisaties, die jaarlijks 1.500 evenementen organiseren. Daaraan doen 300.000 unieke bezoekers mee, maar dat is slechts een fractie van de in totaal 10,5 miljoen wandelaars in ons land. Mensen die er op een mooie zondag op uit trekken om door de bossen te struinen of een fikse strandwandeling te maken. Ook voor hen wil KWBN er zijn. De missie luidt immers: ‘KWBN wil dé autoriteit zijn voor wandelaars, wandelorganisaties en andere stakeholders op wandelgebied.’

1 miljoen profielen

Opgebouwd van wandelaars in NL

Nieuw contentplatform

De wandelcommunity van Nederland

Partnerpropositie

Ontwikkeld o.b.v. de database met waardevolle inzichten

De wandelaar beter kennen dan ooit tevoren

Deze 10,5 miljoen onbekende wandelaars laten ook digitaal hun voetsporen achter. Dit gebeurd via talloze digitale platforms als websites, apps maar ook op social media kanalen. Het herkennen én in kaart brengen van deze voetsporen voert de oplossing naar een relevante dialoog met de individuele wandelaar.

Door deze enorme versnelling in digitalisering en individualisering van de wandelmarkt wordt de KWBN gedwongen een transitie te ondergaan van traditionele ledenorganisatie naar hybride marktorganisatie.

In samenwerking met de KWBN hebben we de afgelopen jaren flinke stappen gezet om deze transformatie binnen alle gelederen van de organisatie te kunnen doorvoeren.

Van de onbekende wandelaar een bekende wandelaar maken

Er is een nieuwe fanbasestrategie ontwikkeld. In deze strategie wordt de individuele wandelaar centraal gesteld met als doel de wandelaar te binden en deze beter te leren kennen. Om dit doel te bereiken hebben we samen met de KWBN aan de voorkant hard gewerkt aan de bouw van een wandelcommunity om wandelaars op maat in hun wandelpassie te voorzien, te weten: Wandel.nl. Er is aandacht voor routes, evenementen, reizen, materiaal, training & begeleiding, voeding & gezondheid en inspirerende artikelen. Daarnaast is er aan de achterkant hard gewerkt om alle digitale voetsporen (data) op het nieuwe wandel.nl platform en de overige digitale kanalen die bij KWBN in beheer zijn gecentraliseerd te verzamelen. Op deze manier wordt de onbekende wandelaar omgevormd tot een bekende wandelaar! Het opvangen en centraliseren van deze data over alle kanalen heen gebeurd middels het ingerichte Customer Data Platform en het CRM systeem.

Nieuwe verdienmodellen

De totale marktomvang wordt geschat op 1,7 miljard euro. Een enorme potentie voor KWBN, mits er op de juiste manier contact wordt gelegd met de wandelaars. Middels de fanbase strategie is het mogelijk geworden om digitale wandelconcepten uit te rollen en ontstaan er nieuwe verdienmodellen. Wij ondersteunen Koninklijke Wandel Bond Nederland bij het exploiteren van de grote hoeveelheid data en het inrichten van marketingcampagnes. Denk hierbij aan integrale marketingacties die alle touchpoints van de customer journey van wandelaars raken. Hierbij worden diverse marketing functionaliteiten ingezet als dynamische contentblokken, gepersonaliseerde e-mailcampagnes, displaycampagnes, etc. Ook producten en diensten van andere aanbieders zijn hierbij betrokken. Parallel aan het fanbasetraject heeft KWBN een nieuwe partnerpropositie opgesteld om deze commerciële kansen optimaal te kunnen benutten.

Wat deden we nog meer?

Branches waarin we werken: