Fonds Gehandicaptensport

Met het initiatief ‘Uniek Sporten’, een digitaal platform voor de sporter met een handicap, wil Fonds Gehandicaptensport (FGS) ervoor zorgen dat nóg meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen.

Sport voor iedereen

Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor een beter en groter sportaanbod voor mensen met een handicap. Het fonds streeft ernaar om gehandicaptensport in het algemeen onder de aandacht te brengen. Het doel is om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Pas als iedereen met een handicap kan sporten, is de wedstrijd gewonnen.

Doelstelling

SportsCloud ondersteunt het initiatief en adviseert op strategisch niveau bij de ontwikkeling van een marketing dataplatform om de gehandicaptensporter zo goed mogelijk te bedienen. Het goed registreren en verzamelen van informatie kan namelijk zeer waardevolle marketinginformatie en inzichten opleveren. Het geeft de mogelijkheid om vanuit de opgebouwde data (profielinformatie) rechtstreeks en gerichter met de achterban van leden, fans, volgers en gebruikers te communiceren. Hiermee draagt het bij aan de doelstelling om zoveel mogelijk gehandicaptensporters aan het sporten te krijgen en houden. Het FGS heeft beschikking over veel content. Onder meer informatie, beelden en evenementen. Verder heeft het fonds een natuurlijke autoriteit binnen haar ‘tak van sport’. Hiermee heeft FGS reeds een uitstekende uitgangspositie om snel te starten met de opbouw van deze marketingdata.

Doelstelling

Ontwikkelen van een fanbase

Deze strategie betekent in de praktijk een uitbreiding naar het verzamelen van marktinformatie rondom alle gebruikers en hun omgeving. Door meer en betere kennis op te doen van de doelgroep is de organisatie in staat om de informatievoorziening te verbeteren en daarmee het niveau van service- en dienstverlening te verhogen. De belangrijkste pijler binnen de fanbase strategie is het opbouwen van profielen van alle gehandicaptensporters. Het customer data platform creëert informatie op basis van wat het FGS graag zou willen weten over de sporter en de omgeving van de sporter (familie, vrienden, etc.). Voor FGS is het bijvoorbeeld relevant om te weten in welke omgeving men sportaanbod zoekt, welke sport men wil beoefenen en of men geïnteresseerd is in topsport of recreatieve vormen van bewegen. Het dataplatform verbindt alle digitale domeinen met elkaar en bouwt geautomatiseerd kennis en profielinformatie op. De data worden hierbij ook verrijkt met informatie die niet direct aan de bond is geleverd, maar wel op andere plaatsen te vinden is. Bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Hieruit ontstaat een database met profielen die telkens weer verrijkt wordt en waarin een hele duidelijke segmenten zichtbaar worden. De database is rijk aan informatie en daarmee een bron van voeding voor een betere dienstverlening.

Exploitatie van de database

Exploitatie van de database

Op basis van de opgebouwde data kunnen medewerkers van de afdeling marketingcommunicatie relevante segmenten vinden en op de juist wijze en het juiste moment met deze doelgroep communiceren. Denk hierbij aan gesegmenteerde nieuwsbrieven, dynamische blokken op de website en gepersonaliseerde social media advertenties. Tevens kunnen de gegevens uit de fanbase omgezet worden naar waardevolle samenwerkingen met (potentiële) partners. Door de opgebouwde kennis over de gehandicaptensporter heeft FGS een zeer sterke partnerpropositie gecreëerd. Met de opgebouwde fanbase is FGS beter in staat om partners aan te haken die dezelfde doelstelling nastreven: sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk maken.

Wat deden we nog meer?

Branches waarin we werken: