Datamanagement & profiling

Het werken met data is een beslissende factor geworden voor het marketingsucces van organisaties. Wie over de juiste data beschikt kan betere keuzes maken en marketingcampagnes relevanter inrichten. Techonomy zorgt ervoor dat de organisatie zelf waardevolle data opbouwt en commercieel succesvoller wordt.

Marketing Technology

Lees meer

Datamanagement & profiling

Lees meer

Personalized Marketing

Lees meer

Content & Experience

Lees meer

Strategy Consultancy

Lees meer

Unified data

Het verzamelen van data via verschillende systemen is een uitdaging voor veel organisaties.

Door vanuit een centraal dataplatform te opereren kan er veel waarde worden opgebouwd. Dat kan een zeer geavanceerde oplossingen zijn voor organisaties met complexe datastromen. Maar er zijn ook meer eenvoudige datahubs beschikbaar voor middelgrote en kleine organisaties. Samen met de klant bepalen we wat de beste oplossing is om data samen te brengen en ze vervolgens actionable te maken.

Unified data
Realtime profiling & segmentatie

Realtime profiling & segmentatie

De opbouw van profieldata is één van de grootste marketingkansen in deze tijd.

Het verzamelen van realtime data over klanten en belangstellenden stelt een organisatie in staat om beter in te spelen op de interesses en voorkeuren van de doelgroep. Via het opbouwen van profielen wordt duidelijk welke unieke marktsegmenten er zijn en hoe groot deze zijn. Zo is de organisatie in staat om gericht campagnes, acties en aanbiedingen te ontwikkelen op basis van unieke klantprofielen.

Dashboards & analytics

Het combineren van alle data en KPI’s in een online dashboard geeft de organisatie een totaaloverzicht van de digitale prestaties.

Het combineren van alle data en KPI’s in een online dashboard geeft de organisatie een totaaloverzicht van de digitale prestaties. Door het gebruiken van slimme tools krijgt een organisatie direct inzicht in de marketing - en sales funnels. In het dashboard worden de inzichten toegankelijk aangeboden zodat het management er direct opvolging aan kan geven. De rapportages van de online dashboards zijn makkelijk te delen binnen de organisatie en zelfs te automatiseren.

Dashboards & analytics
Databeveiliging & GDPR

Databeveiliging & GDPR

Het respecteren van privacy regels en een goed beheer van klantgegevens zijn belangrijk voor iedere organisatie.

Het vastleggen en inzichtelijk maken van individuele toestemmingen van klanten (consent) is met de intreding van de GDPR/AVG verplicht. Het is echter niet alleen een verplichting maar ook een belangrijke kwaliteitsslag voor het vertrouwen tussen klanten en organisaties. Daarom zien wij de GDPR vooral ook als een kans voor organisaties om zich te onderscheiden.

Branches waarin we werken: