Taakie

Technologie & data als middel voor werving van vrijwilligers

Wekelijks zijn er miljoenen mensen die bij een vereniging hun favoriete sport beoefenen. Dat deze mensen hun sport kunnen beoefenen is grotendeels te danken aan de grote hoeveelheid vrijwilligers in ons land. Elk weekend zetten miljoenen vrijwilligers zich in om hun vereniging draaiende te houden. Waar veel verenigingen een succesvol verenigingsbeleid hebben, zijn er ook verenigingen die al jaren kampen met een tekort. Team Sportservice, die verenigingen ondersteunt en begeleidt rondom de inzet van sport, besefte dat de rol van vrijwilligers voor elke vereniging cruciaal is en ging op zoek naar een oplossing. Al snel bereikte hen het inzicht dat slim gebruik van technologie en data hier een belangrijke rol in zouden kunnen spelen. Met de kennis van technologie, data en de natuurlijke fit met de sportwereld was vervolgens het contact met ons snel gelegd.

Oplossing

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel open staan voor vrijwilligerswerk, maar dat verenigingen hiervan vaak niet op de hoogte zijn of deze groep niet op de juiste manier benaderen. Daarom ontwikkelde Techonomy samen met Team SportService de vrijwilligersmatchingstool Taakie. Met Taakie leren verenigingen hun achterban kennen en wordt het eenvoudiger hen te benaderen voor een taak die aansluit bij hun interesses en kwaliteiten. Dit zorgt ervoor dat het niet alleen leuker is om vrijwilligerswerk te doen, maar leden en ouders van jeugdleden voelen zich ook meer betrokken en verbonden met de club.

stuur-een-taakie

Hoe het werkt

Taakie is zo ontworpen dat het simpel en laagdrempelig door verenigingen en vrijwilligers te gebruiken is. Een of meerdere beheerders van de vereniging uploadt het ledenbestand in de applicatie. Waarna er een gepersonaliseerde mail met vragenlijst richting de leden wordt verstuurd om deze beter te leren kennen. De antwoorden op deze vragen geven een indicatie welke taken bij elk lid passen en het algoritme zorgt er vervolgens voor dat er een match ontstaat met een openstaande taak of functie. Het uitzetten van de taken gebeurt vervolgens heel laagdrempelig via WhatsApp. Zo worden vrijwilligers van de vereniging betrokken via het communicatiekanaal waar zij toch al mee communiceren en aanwezig zijn. Zowel voor de vrijwilliger coördinator als de vrijwilligers van de vereniging resulteert deze aanpak in een zeer positieve ervaring. De vrijwilliger voelt zich gehoord, de coördinator wint enorm in tijds efficiëntie en de vereniging geniet van de beste match tussen vrijwilliger en taak.

maak-taakie-aan

Hoe het eruit ziet

mac taakie3

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij door middel van data en technologie deze matchingtool ontwikkeld hebben? Neem gerust contact op met Sion de Jong of Thom Buijs.

Sion de Jong

Sion de Jong

Operations director

siondejong@sportscloudaustralia.com

Thom Buijs

Thom Buijs

Digital marketeer

thombuijs@techonomy.nl

+31 (0)6 36 50 66 29