KNVB

60% ROAS verbetering dankzij verbeterde advertising aanpak

Inleiding

Vanaf begin 2022 is Techonomy verantwoordelijk voor alle digitale advertising campagnes van de KNVB. Jaarlijks voeren we tientallen campagnes uit met een grote diversiteit aan verschillende doelstellingen.

Campagne diversiteit en doelgerichte aanpak

De digitale advertising campagnes van de KNVB omvatten een breed scala aan initiatieven, zoals:

  • Branding campagnes gericht op onder andere Ons Voetbal Is Van Iedereen en het Vrouwenvoetbal WKND
  • Conversiegerichte campagnes voor ticketverkoop van het Nederlands elftal, de OranjeLeeuwinnen, Oranje Futsal en Jong Oranje
  • E-commerce campagnes voor stimuleren van verkoop van de nieuwe EK / WK collecties
  • Campagnes ten behoeve van ledenwerving voor nieuwe pupillen
KNVB Campus

Grote diversiteit aan kanalen

Een grote diversiteit aan verschillende campagnes brengt ook een grote diversiteit aan inzet van paid advertising kanalen met zich mee. Per type campagne wordt bekeken welk kanaal het beste aansluit bij de doelgroep en waar de kans op een extreem resultaat het grootst is.

Dit heeft geleid tot de inzet van onderstaande kanalen:

  • Social media advertising via Meta, LinkedIn, X, TikTok en Snapchat
  • Search ads via Google en Microsoft
  • Audio advertising via Spotify
  • Display advertising via Google
  • App advertising binnen iOS en Google Play Store
Logo Socials - V5

Gestructureerde aanpak

De aanpak voor iedere campagne loopt via een vast stramien dat samen met de KNVB is opgesteld. Op basis van de ontvangen briefing, waarin timings, budgetten en doelstellingen staan opgenomen, gaan we aan de slag met het opstellen van een campagneplan.

In dit campagneplan worden doelgroepen, geadviseerde paid campagne kanalen, gewenste beeldmaterialen en suggestieve copies opgenomen. Ook wordt aan dit document een mediaplan toegevoegd, waarin we een berekening doen van de te verwachten resultaten.

Zodra het campagneplan is besproken en akkoord is bevonden, worden de campagnes op de geselecteerde kanalen ingericht en gelanceerd op de gewenste datum. Tussentijds vinden er evaluatiemomenten plaats, zodat er tijdig bijgestuurd wordt om tot het maximale resultaat te komen.

Na afloop van de campagne wordt een evaluatie uitgewerkt en vindt er een afsluitende meeting plaats waarin enerzijds wordt teruggeblikt op de campagne en anderzijds alvast wordt vooruitgekeken naar een vervolg.

Mockup telefoons knvb

Optimalisatie customer journey

Naast het inrichten, uitvoeren en rapporteren van campagneresultaten, wordt ook geadviseerd in de structuur van de landingspagina én de customer journey die een Oranjefan doorloopt op de digitale platformen van de KNVB.

Het tonen van de juiste boodschap, aan de juiste persoon op het juiste moment zorgt natuurlijk voor een hogere doorklikratio naar de website of app. Echter, wanneer de landingspagina of journey niet klopt, wordt er nooit het maximale resultaat behaald. Daarom wordt samen met de KNVB gekeken naar de optimale flow om uiteindelijk te scoren.

Mockup instagram knvb - v3

Resultaten

Door de gestructureerde aanpak, het constante optimalisatieproces en de juiste targeting hebben de advertisingresultaten van de KNVB een mooie ontwikkeling kunnen maken.

150+

Unieke campagnes

1.000+

Verschillende advertenties

60%

ROAS verbetering voor conversie campagnes

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze casus? Neem gerust contact op met Casper Timmers of Tom van den Boom.

Casper Timmers

Casper Timmers

Head of Campaigning & Performance

caspertimmers@techonomy.nl

+31 (0)6 209 141 94

Tom van den Boom

Tom van den Boom

COO

tomvandenboom@techonomy.nl

+31 (0)6 33 38 34 19