Meer grip op vrijwilligerstaken met Taakie

In samenwerking met Team Sportservice heeft Techonomy de nieuwe vrijwilligersmatchingstool Taakie ontwikkeld met als doel mensen enthousiast te krijgen voor een vrijwilligerstaak en dit snel en efficiënt te organiseren.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel open staan voor vrijwilligerswerk, maar dat verenigingen hiervan vaak niet op de hoogte zijn of deze groep niet op de juiste manier benaderen. Met Taakie leren verenigingen hun achterban kennen en wordt het eenvoudiger hen te benaderen voor een taak die aansluit bij hun interesses en kwaliteiten.

Met behulp van data en technologie willen Team Sportservice en Techonomy sportclubs ontzorgen en vrijwilligerscoördinatoren helpen de juiste matches te maken. Op basis van je interesses en voorkeuren die je zelf invult maakt Taakie met behulp van een algoritme de beste matches met een openstaande taak of functie. Middels een chatbot kan een lid via WhatsApp de taak wel of niet accepteren.

Met Taakie wordt het niet alleen leuker vrijwilligerswerk te doen, maar voelen leden en ouders van jeugdleden zich ook meer betrokken en verbonden met de club. Dit is een nieuwe en laagdrempelige manier om vrijwilligers te werven, die zowel door leden als verenigingen als zeer positief wordt ervaren. Het is nog niet af, we blijven voortdurend luisteren naar de wensen vanuit clubs om Taakie te verbeteren. De behoeften van verenigingen staan centraal bij het platform en we hopen zoveel mogelijk verenigingen te kunnen helpen.


Lees hier het volledige artikel op SportNext.

Branches waarin we werken: