Buurtsportcoach Kompas geeft inzicht voor effectiever sportbeleid

In samenwerking met Team Sportservice heeft Techonomy een aanbestedingsprocedure opdracht gekregen van het ministerie van VWS voor het Buurtsportcoach Kompas. Een Monitoringstool voor buurtsportcoaches, gemeenten en werkgevers.

Techonomy heeft samen met Team Sportservice uit Haarlem na een aanbestedingsprocedure opdracht gekregen van het ministerie van VWS voor de ontwikkeling van een Monitoringstool voor Buurtsportcoaches. Met het Buurtsportcoach Kompas, zoals deze monitoringstool gaat heten, kunnen buurtsportcoaches op verschillende niveaus gegevens verzamelen over hun werk. De rapportages en inzichten die daaruit voortvloeien kunnen door de buurtsportcoaches gebruikt worden om hun werk bij te sturen en door gemeenten en de overheid om de effectiviteit van hun beleid te evalueren.

Diversiteit

Omdat buurtsportcoaches lokaal heel divers worden ingezet en vaak hun eigen werk mogen inrichten, is er veel variatie in de uitvoering. Dit maakt het meten van effecten uitdagender. Monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches blijkt desondanks een thema te zijn waar gemeenten, werkgevers en, niet in de laatste plaats, juist buurtsportcoaches zelf mee aan de slag willen om het effect van hun werk te optimaliseren.

Diversiteit
Inzicht

Inzicht

De tool gaat zich richten op 3 niveaus van dataverzameling, namelijk aantallen, doe ik het goed en doe ik het goede. De aantallen zijn gericht op de telbare gegevensverzameling zoals aantal deelnemers of aantal gevoerde gesprekken. Doe ik het goed richt zich op het ophalen van feedback op de gekozen aanpak, begeleiding en condities. Waren de deelnemers tevreden? Doe ik het goede richt zich op de ervaren effectiviteit bij de doelgroep. Op deze manier kan Team Sportservice waardevolle informatie verzamelen over het bereik, hoe het gedane ervaren wordt en of het bijgedragen heeft aan het vooraf bepaalde doel.

Gebruiksvriendelijk

Het succes van de tool valt of staat met het gebruik ervan door de buurtsportcoaches. Belangrijkste uitgangspunt is dat het naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk. En dat het naast waardevolle inzichten, het werk makkelijker en mogelijk zelfs leuker maakt. Van agendabeheer tot leuke dashboards voor persoonlijk inzicht. Buurtsportcoach Kompas moet de bestaande Excelsheets en andere beheerprogramma’s vervangen en echt iets gaan toevoegen aan het werk als buurtsportcoach zonder dat het extra moeite kost.Vanaf maart 2021 een jaar lang gratis

Buurtsportcoaches worden actief betrokken bij de ontwikkeling en het testen van de verschillende onderdelen van Buurtsportcoach Kompas. In verschillende sprints die allen eindigen met een testmoment wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling. In februari 2021 wordt Buurtsportcoach Kompas opgeleverd en vanaf maart 2021 kunnen gemeenten de tool een jaar lang gratis gebruiken. Zo wordt er de nodige ervaring opgedaan en kunnen er zo veel mogelijk gemeenten meedoen. Des te meer gemeenten er mee doen, des te meer waarde de inzichten hebben op landelijk niveau. Zo kunnen gemeenten onderling ook veel interessantere vergelijkingen maken.

Begeleidingscommissie

Gedurende de bouwfase en het eerste jaar is een begeleidingscommissie betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van Buurtsportcoach Kompas. Hierin zitten naast VWS, ook Vereniging Sport en Gemeenten, Kenniscentrum Sport en Bewegen, het Mulier Instituut, Wij Buurtsportcoaches en een aantal gemeenten. Het doel is om een tool te ontwikkelen die op alle niveaus gaat bijdragen aan het onderbouwen en vergroten van de maatschappelijke impact van sport en bewegen.

Begeleidingscommissie

Meedoen in de testfase of in het eerste jaar gratis gebruik?

Op www.buurtsportcoach-kompas.nl vind je meer informatie en ook mogelijkheden om mee te doen. Zo wordt er momenteel een testgroep geformeerd voor de bouwfase. Wil je als gemeente of sportbedrijf hierin meedraaien, dan kun je je aanmelden op de website en wordt er contact met je opgenomen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om je al aan te melden als je op de hoogte gehouden wilt worden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit artikel, aanbestedingen en dataverzameling? Neem gerust contact op met Bert Anvelink.

Bert Anvelink
Projectmanager

bertanvelink@techonomy.nl

📞 0621862576

Onze laatste updates

Nieuws
Wat zijn de belangrijkste digitale ontwikkelingen in 2021?
18 mei, 2021

Wat zijn de belangrijkste digitale ontwikkelingen in 2021?

De digitalisering trekt vol door in de maatschappij, ook in de sportwereld. De corona pandemie heeft hier nog eens een extra impuls aan gegeven. Peter Sprenger geeft in dit artikel antwoord op 5 vragen over de laatste ontwikkelingen in het digitale laboratorium van de wereld

Nieuws
Meer grip op vrijwilligerstaken met Taakie
13 april, 2021

Meer grip op vrijwilligerstaken met Taakie

In samenwerking met Team Sportservice heeft Techonomy de nieuwe vrijwilligersmatchingstool Taakie ontwikkeld met als doel mensen enthousiast te krijgen voor een vrijwilligerstaak en dit snel en efficiënt te organiseren.

Nieuws
Do or Die; 5 cruciale marketing antwoorden op de corona pandemie
01 januari, 2021

Do or Die; 5 cruciale marketing antwoorden op de corona pandemie

Pandemie-marketing mogen we het wel noemen in 2021. De basisprincipes van een goede marketingstrategie mogen misschien niet veranderd zijn, de uitvoeringsprincipes zijn dramatisch op hun kop gezet.

Publicaties
Vierkeerbeter.nl helpt patienten bij herstel na IC-opname
12 november, 2020

Vierkeerbeter.nl helpt patienten bij herstel na IC-opname

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 80.000 mensen op een intensive care (IC) opgenomen. Met goede zorg is de kans om te herstellen groot. Maar als mensen weer naar huis mogen ervaren ze tijdens hun herstel vaak nog allerlei problemen. In opdracht van de Stichting Eten+Welzijn ontwikkelden we daarom vierkeerbeter.nl.

Publicaties
Waarom audio advertising belangrijk wordt in je advertentiestrategie
03 augustus, 2020

Waarom audio advertising belangrijk wordt in je advertentiestrategie

Audio advertising gaat groot worden. Want met adverteren via muziekstreamingdiensten kun je je doelgroep op basis van interesses en gedrag goed targeten. Op die schermloze momenten en in deze tijd waarin aandacht van consumenten krijgen een steeds grotere uitdaging wordt.

Publicaties
Hoe Covid-19 van invloed is op digitale marketing
08 juni, 2020

Hoe Covid-19 van invloed is op digitale marketing

De invloed van Covid-19 op onze marketing is groot. Er is de afgelopen 3 maanden veel veranderd in onze samenleving. De omstandigheden zijn moeilijk, maar daarbinnen zijn er voldoende wegen om je toch te ontwikkelen en een bepaalde focus te kiezen in je marketingactiviteiten.

Branches waarin we werken: