Seniorenvoordeelpas

Seniorenvoordeelpas is een snelgroeiend kortingsplatform voor alle senioren in Nederland, België en Duitsland. Wij maakten beschikbare data inzichtelijk, realiseerden koppelingen tussen verschillende databronnen en genereerde nieuwe (slimme) data. Dit alles om de relevantie te verhogen en personalisatie toe te kunnen passen.

Via slimme data meer personalisatie en relevantie

Seniorenvoordeelpas is een snelgroeiend kortingsplatform voor alle senioren in Nederland, België en Duitsland. Het platform biedt voordelen en kortingsacties waarmee de senior, op vertoning van zijn of haar Seniorenvoordeelpas, korting kan krijgen bij aangesloten organisaties. Wij maakten beschikbare data inzichtelijk, realiseerden koppelingen tussen verschillende databronnen en genereerde nieuwe (slimme) data. Dit alles om de relevantie te verhogen en personalisatie toe te kunnen passen.

Uitdaging

Seniorenvoordeelpas wil relevant zijn voor een zo groot mogelijke groep senioren. Idealiter is alle communicatie afgestemd op de levensstijl van de senior ‘die graag leuke dingen onderneemt’. De uitdaging binnen dit project? Beschikbare data inzichtelijk maken, koppelingen realiseren tussen verschillende databronnen, nieuwe (slimme) data generen en tot slot: het beschikbaar maken van deze data voor marketing-communicatiedoeleinden om de relevantie te verhogen en personalisatie toe te kunnen passen.

Aanpak

Voor Seniorenvoordeelpas zijn we gestart met het in kaart brengen van het ‘datalandschap’. We zochten uit welke applicaties er aanwezig, welke databronnen er zijn en welke applicaties welke data met elkaar moeten kunnen uitwisselen om te komen tot een optimaal landschap. Vervolgens knoopten we waar nodig de losse databronnen aan elkaar. Gelijktijdig voegden we een extra laag slimme data toe om meer inzicht te krijgen in de individuele senior. We implementeerden een customer data platform, waarmee we voor elke individuele senior een profiel kunnen opbouwen met daarin belangrijke informatie. In wat voor kortingen zijn ze bijvoorbeeld geïnteresseerd? Kopen ze online of liever in fysieke winkels? En zijn ze meer op zoek naar voordeel op elektronica of korting bij de lokale bakker? Dit soort informatie wordt geautomatiseerd opgebouwd via de digitale domeinen van Seniorenvoordeelpas die aan het customer data platform verbonden zijn.

Resultaat

Bij Seniorenvoordeelpas zijn ze veel meer te weten gekomen over hun doelgroep. Er is binnen een half jaar tijd een rijke database opgebouwd met daarin meer dan 500.000 senioren, die ook interessant is voor aangesloten merken en partners van Seniorenvoordeelpas. Binnen deze database zijn relevante segmenten te onderscheiden die kunnen worden toegepast in marketing communicatie-uitingen. Deze segmenten zijn bijvoorbeeld beschikbaar gemaakt voor de e-mailmarketeer, maar ook op de website kunnen deze segmenten worden ingezet waardoor ze in staat zijn het kortingsaanbod op de website gepersonaliseerd te kunnen tonen op basis van persoonlijke interesses van veel websitebezoekers. Samen met Seniorenvoordeelpas gaan we de komende periode vol door om deze strategie door te ontwikkelen en de opgebouwde data verder te benutten.

Wat deden we nog meer?

Branches waarin we werken: